Lakiehdotus: Islantiin uusi koulutusvirasto

 

Islannin opetus- ja kulttuuriministeri Illugi Gunnarsson aikoo esitellä parlamentille lakiehdotuksen uudesta koulutusvirastosta. Lakiluonnos on nyt lausuntokierroksella. Jos Islannin parlamentti hyväksyy esityksen, laki astuu voimaan tammikuussa 2015.   

Lakiehdotuksessa ehdotetaan perustettavaksi uutta virastoa, jonka vastuulle tulisi koulutukseen liittyviä tehtäviä kaikilta eri koulutustasoilta.  Uusi virasto korvaisi nykyisen koulutuksen arviointikeskuksen sekä oppimateriaalikeskuksen ja ottaisi hoitaakseen niiden tehtävät sekä lisäksi tehtäviä, jotka nykyisellään kuuluvat opetusministeriölle. Viraston tehtävänä on edistää koulutuksen kehittämistä hallituksen politiikan, tutkimustiedon ja kansainvälisten standardien mukaisesti. Tarkoituksena on parantaa koulutuksen laatua ja koulutusjärjestelmän tuottamia palveluita sekä vahvistaa koulutuksen asemaa Islannissa.

Lisää aiheesta (islanniksi)