Lakiesitys aikuiskoulutuksesta

 
Aikuiskoulutuksella tarkoitetaan opetusta, joka on suunnattu henkilöille, joilla on lyhyt formaali koulutus ja joka ei sisälly toisen asteen ja korkea-asteen koulutusta säätelevään lainsäädäntöön. Lakiesityksessä säädetään aikuiskoulutuksen suunnittelusta ja hallituksen ja työelämäosapuolten välisestä yhteistyöstä. Lain odotetaan astuvan voimaan heinäkuussa 2009. 
Aiheesta lisää islanniksi: www.althingi.is/altext/136/s/pdf/0291.pdf