Lakiesitys elinikäisestä oppimisesta valmisteilla

 
Aikuisopetusta ja elinikäistä oppimista tutkinut ryhmä luovutti syksyllä opetusministeriölle raporttinsa. Raportissa ehdotettiin, että aikuisten oikeus suorittaa haluamansa toisen asteen koulutus tulisi taata lailla. Ministeriössä tutkimusryhmän ehdotusta on pohdittu tarkkaan, ja aikuisopetusta/elinikäistä oppimista koskeva lakiesitys on nyt suunnitteilla. Lakiesitys valmistellaan ministeriössä, ja myöhemmässä vaiheessa tehdään yhteistyötä eri intressiryhmien ja muiden tahojen kanssa.