Lakimuutosehdotus fagskole-koulutuksista

 
Norjan opetusministeriö haluaa selventää lyhyehköjen ammattiin valmistavien koulutusten  (fagskoleutdanning) sisältöä ja asemaa ja tehdä niistä helpommin hyväksiluettavia.
Opetusministeriö haluaa täsmentää fagskole-koulutusten määritelmää ja selventää niiden asemaa koulutusjärjestelmässä. Tavoitteena on myös koulutuksen järjestämis- ja johtamissäännöstön tarkentaminen. Nämä ovat keskeiset elementit vastikään tehdyssä fagskole-lakimuutosehdotuksessa. Ehdotuksen mukaan lakimuutoksessa täsmennettäisiin, että kyseessä on  lyhyt, ammattiin valmistava koulutusmuoto, joka sijoittuu tasoltaan toisen asteen koulutuksen yläpuolelle. Ministeriö ehdottaa lakiin kirjattavaksi myös, että fagskole-koulutuksen kautta saatavaa pätevyyttä voisi käyttää työelämässä myös ilman muita opintoja.