Landet där alla älskar att lära sig

 

 

Detta är framtidsvisionen som forumet Ny utbildning vill att den finländska utbildningen utvecklas mot. På vägen behövs stora förändringar inom skolan och utbildningen. Den viktigaste är att eleven alltid ska stå i centrum. Forumet Ny utbildning samlade ihop en grupp opinionsbildare och aktörer från gräsrotsnivå till politiska beslutsfattare. Syftet var att lära av varandra och söka djärva lösningar till de strukturella och kulturella utmaningarna i Finland.

Forumdeltagarnas åsikter om hur den finländska utbildningen borde utvecklas, har sammanfattats i publikationen "A land of people who love to learn". 

Läs mera