Lansering av inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden

Webbinarium presenterar inspirationsbok som samlar teori, forskning, idéer och filosofi kring det pedagogiska angreppsättet som stödjer hållbar utveckling.

 
 Inspirationsbok Webinar om lansering av inspirationsbok

(for English, please see below)

Webbinarium är för dig som arbetar inom vuxenutbildning, folkbildning och fortbildning, och faciliterar vuxnas lärande och kompetensutveckling inom t.ex. ett företag, en kommun, förening eller nätverk i Norden. 

Målsättningar med webbinarium:

  • Inspiration
  • Kunskap och kompetensutveckling 
  • Ett starkt fokus på "hur" och medvetenhet om utmaningar som ska mötas inom lärande för hållbar utveckling

Program

Moderator Tove Holm, Nordiskt nätverk för hållbar utveckling, Finland.

•    Presentation av nordiskt arbete med utbildning för hållbar utveckling och inspirationsbok, Henrika Nordin, koordinator för Nordiskt nätverk för hållbar utveckling.
•    Exempel från inspirationsbok:
    Danmark: Malena Sigurgeirsdottir, Hey Planet
    Finland: Sykli Environmental School of Finland
    Norge: Marianne Eek, Inland Norway University of Applied Sciences
    Sverige: Elevteamet Komvux
•    Deltagare inviteras dela erfarenheter med lärande och utbildning för hållbar utveckling, samt diskutera hur inspirationsbok kan användas och utvecklas vidare.

Inspirationsbok publiceras digitalt, länken till publikation delas med alla registrerade deltagare innan webbinarium.


Du är också välkommen att bidra till boken. Skriv ett intressant bidrag och lämna in det. Ju kortare desto bättre, vi rekommenderar 1000 tecken. https://nvl.org/inspirationshandbog/sv-se/

Tilläggsuppgifter: Tove Holm tovejoho@gmail.com 


Launching of the Inspiration Book on promoting sustainable development through adult education in the Nordic countries

For you who work with adult education, continuing education or engage with adults and learning processes e.g. in a company, municipality, association or network in the Nordic countries.

The Inspiration Book brings together theory, research, ideas and philosophy about the pedagogical approach in teaching and learning for sustainable development.

Objective of the book:

  • Inspiration
  • Knowledge and skills development in the Nordic region
  • A strong focus on "how to" and awareness of challenges to be met

The contributions are published in the Inspiration Book, which will be published digitally at this webinar.

You are also welcome to contribute to the Inspiration Book. Write an interesting contribution and submit it. The shorter, the better, we recommend 1000 characters. Submit your contribution now, or no later than 11.11.! The first 100 contributions will be included! https://nvl.org/inspirationshandbog/en-us/