Lansering av inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden

Webbinarium presenterar inspirationsbok som samlar teori, forskning, idéer och filosofi kring det pedagogiska angreppsättet som stödjer hållbar utveckling.

 
 Inspirationsbok Webinar om lansering av inspirationsbok

(for English, please see below)

Webbinarium är för dig som arbetar inom vuxenutbildning, folkbildning och fortbildning, och faciliterar vuxnas lärande och kompetensutveckling inom t.ex. ett företag, en kommun, förening eller nätverk i Norden. 

-

Målsättningar med webbinarium:

 • Inspiration
 • Kunskap och kompetensutveckling 
 • Ett starkt fokus på "hur" och medvetenhet om utmaningar som ska mötas inom lärande för hållbar utveckling

Program

Moderator Tove Holm, Nordiskt nätverk för hållbar utveckling, Finland.

Presentation av nordiskt arbete med utbildning för hållbar utveckling och inspirationsbok, Henrika Nordin, koordinator för Nordiskt nätverk för hållbar utveckling.
Exempel från inspirationsbok:

    Danmark: Malena Sigurgeirsdottir, Hey Planet
    Finland: Sykli Environmental School of Finland
    Norge: Marianne Eek, Inland Norway University of Applied Sciences
    Sverige: Elevteamet Komvux

Deltagare inviteras dela erfarenheter med lärande och utbildning för hållbar utveckling, samt diskutera hur inspirationsbok kan användas och utvecklas vidare.

Inspirationsbok publiceras digitalt, länken till publikation delas med alla registrerade deltagare innan webbinarium.


Du är också välkommen att bidra till boken. Skriv ett intressant bidrag och lämna in det. Ju kortare desto bättre, vi rekommenderar 1000 tecken. https://nvl.org/inspirationshandbog/sv-se/

Tilläggsuppgifter: Tove Holm tovejoho@gmail.com 


Webinar: Launching of the Inspiration Book on promoting sustainable development through adult education in the Nordic countries

During the webinar, you will be presented with a new inspirational book that gathers theory, research, ideas and philosophy about the pedagogical approach that supports sustainable development.

The webinar is for professionals who work in adult education, public education and continuing education, and those who facilitate adult learning and competence development in a company, municipality, an organisation or a network in the Nordic region.

The aim of the webinar:

 • Inspiration
 • Knowledge and competence development 
 • A strong focus on "how" and awareness of challenges to be met in learning for sustainable development

Programme

Moderator: Tove Holm, Nordic Network for Sustainable Development, Finland

 • Presentation of the Nordic work on education for sustainable development and the inspirational book, by Henrika Nordin, coordinator of the Nordic Network for Sustainable Development.
 •  Examples from the inspirational book:
  • Denmark: Malena Sigurgeirsdottir, Hey Planet
  • Finland: Sykli Environmental School in Finland
  • Norway: Marianne Eek, Inland Norway University of Applied Sciences
  • Sweden: Komvux student team
 • Participants are invited to share experiences with learning and education for sustainable development, as well as to discuss how the inspirational book can be used and developed further.

The inspirational book is published digitally, the link to the publication will be shared with all registered participants before the webinar.

You are also welcome to contribute to the book. 

Write an interesting contribution and submit it here
The shorter the better: we recommend 1000 characters. 

If you have any questions, please send them to Tove Holm, tovejoho@gmail.com.