Lär om lärande på arbetsplatser

Norden behöver säkra kvaliteten på lärlings- och praktikplatser och öka andelen elever som fullföljer utbildningen på gymnasienivå. Därför startar ett treårigt projekt som ska stimulera erfarenhetsutbyte och dialog om kvalitet i lärande på arbetsplatser. Projektet arrangerar Mötesplatser i Norden och det första hölls 13-14 november 2014 i Stockholm.

 
Lär om lärande på arbetsplatser Christiaan Dirksen/norden.org
Inom ramen för Nordiska ministerrådets program - Hållbar Nordisk välfärd, driver det svenska Skolverket ett treårigt projekt som handlar om lärande på arbetsplatser. Projektets syfte är att stärka kvaliteten inom den grundläggande formella yrkesutbildningen för unga och vuxna och involverar alla nordiska länder.

Projektet arrangerar sju så kallade Mötesplatser i Norden för att belysa, analysera och dokumentera olika teman kring lärande på arbetsplats. Det första hölls den 13-14 november i Stockholm med koppling till lärande ur ett svenskt perspektiv.

 

Läs mer på Norden.org