Lära för livet - Nordisk konferens om utbilding og lärande på arbetsplatsen

 

Isländska myndigheter bjuder till en konferens om utbildnings- och träningstillfällen i arbetslivet för människor i alla åldrar. Konferensen är bl.a. ett led i Islands deltagande i programmet Hållbar nordisk välfärd, projektet som handlar um lärande på arbetsplats (Lärande på arbetsplatsen, LPA).

 

Dagordning >>> 

Lära för livet >>>