Lära svenska genom arbetet

 

SFI vid sidan om jobbet i Jämtland

Vid Komvux i Östersund har under en längre tid bedrivits individualiserad undervisning i SFI och SAS, svenska som andra språk. Initialt skedde detta i olika projekt men sedan 2004 har Open Learning, som just denna kursform kallas, blivit reguljär verksamhet och bedrivs nu även som distansundervisning gentemot länets övriga kommuner. Kursutbudet omfattar alla delar av SFI, SAS för grundläggande vuxenutbildning, SAS A och SAS B. De senare två kurserna omfattar 100 gymnasiepoäng vardera enligt läroplanen för den gymnasiala vuxenutbildningen och ger behörighet för högskolestudier.
Med hjälp av olika former av IT-teknik ska deltagarna genom individuella självstudier förvärva kunskaper i svenska språket.
I stort sett alla deltagare har arbete numera och tycks kunna klara studierna utan att ta ledigt.

I egen takt

Modellen bygger på att deltagarna får en timmes lärarledd tid per vecka. De läser i sin egen takt och lägger upp sina studier i samråd med läraren. De kan antas när som helst under terminen och slutar när de uppnått sitt mål. Oftast är det när de har fått ett betyg. Men målet är många gånger också att arbeta intensivt med uttal eller att öva sig att stava på svenska. Det kan vara avsnitt som eleverna själva vill ta itu med och som de upplever som en mindre fungerande del av deras svenska språk.

Det viktiga målsamtalet

På ett tidigt stadium har läraren och eleven ett målsamtal, där diskussionen kretsar kring vilka mål eleven har för sina studier. Läraren och eleven lägger därefter gemensamt upp en plan för vilken inriktning arbetsuppgifterna och de framtida träffarna ska ha. Undervisningen omfattar därefter redovisning av uppgifter en gång i veckan antingen via videokonferens eller vid ett personligt möte. Man följer här den skriftliga studiehandledningen i kombination med den individuella uppläggningen som elev och lärare kommit överens om. Till exempel skriftliga lösningar av uppgifter och önskemål om arbetsrelaterade texter att samtala om skickas per mail till läraren innan dessa ”möten”. Alla elever har möjlighet att på lärcentra runt om i länet få använda videokonferens och datorer.
Målsamtalet är den enskilt viktigaste delen i utbildningen, säger läraren Catharina Tengqvist. Genom att deltagaren stimuleras att i samtal med en annan person formulera sina mål, ta ställning till vad man vill och sätta ord på sina tankar kring framtiden, hjälper läraren till att ”coacha” individen. Sedan kan man tillsammans revidera målen och ändra tidsplanen eller vägen till målet, men deltagaren har ändå tagit ställning till den egna inriktningen på ett avgörande sätt.

SFI med yrkesförberedande praktik i Stockholm Söderort

Vid Söderorts Vuxenutbildning kan den som vill lära sig svenska gå en 15-veckorskurs med inbyggd yrkesförberedande praktik. Praktiken om totalt sex veckor läggs ut i olika kortare perioder under kursen. Mot bakgrund av var de lediga jobben finns kan man välja SFI – Vård och omsorg, SFI – Barnomsorg och SFI – Handel/Starta eget företag. Det finns också en till uppläggning, SFI – Yrkesförare, men där läggs inte praktiken in i de 15 veckorna.
Det här är en direkt tillämpning av Freires tankar om att det som är kul lär man sig lättare, säger läraren Eva Källsäter. Perspektivet med ett arbete i sikte och en SFI-kurs med fokus på jobbet verkar vara klart motiverande. Man lär sig ord och uttryck som hör ihop med yrkesområdet. Direkt yrkesförberedande är också t.ex. första hjälpen, datakunskap och ordbehandling. Hittills har 77 % av deltagarna fått godkänt. Och erfarenheten visar att denna tidigt grundade språkkunskap ger vingar både inför den fortsatta yrkesutbildningen och den kommande språkövningen.