Lärande för arbetsliv och aktivt deltagande i samhälle

NMR projekt 2017

 

Förmedling av resultat och uppföljning av projektets rekommendationer är pågående. NVL i samarbete med Nordregio och Nordens Välfärdscenter har genomfört en webbinar serie och planerar en nordisk konferens hösten 2019 med syfte att bidra med kunskapsunderlag om hur man bäst utformar integrationspolitik i Norden.

Projektet systematiserade och förmedlade modeller och innovativa vuxenpedagogiska lösningar som är inkluderande, bidrar till etablering i arbetslivet, främjar deltagande i vuxnas i lärande och civilsamhälle. Slutsatser, resultat och framgångskriterier för integrationsinsatser presenterades på en nordisk konferens i Bergen i 2017. Projektet är avslutat, rapport presenteras nedan. 

Dokumenter:

Prosjektbeskrivning
Inbjudan till Helsinki - "New Pedagogic Models"
Seminarium i Lund med "Reflection guide"
Seminar i Bergen
​​Projektrapport ” Inklusion og voksenlæring – for aktiv deltagelse i samfund og arbejdsliv”
Policy brief "Inklusion og voksenlæring - for aktiv deltagelse i samfund og arbejdsliv"

MediaHandler.png  

NMR projektet har integrerat och vidareutvecklat resultat från flera nordiska projekt och nätverk, bl.a.:

a) Projekt ”Folkeoplysningens og voksenlæringssektorens rolle i integrations- og beskæftigelsesindsatsen for flygtninge i Norden” (2016 – 2017) Best practices rapport.

b) Framtidsorienterade pedagogiska metoder som används i Ö-samarbete i Östersjö området i utvecklingsarbete med ”nyanlända” (flyktingar) på Bornholm och Gotland. Mer om ö-samarbete och resultat från nätverket här.

c) Erfarenheter från NVL:s nätverk om enterprenöriellt lärande och innovation; ett pilotprojekt som främjar samarbete mellan företag och utbildare och utvecklar deltagarnas entreprenöriella attityd, så de tillsammans med andra kan ta mer ansvar, agera, skapa förändring och nya möjligheter i sina egna liv och arbete. Evalueringsrapport kan du läsa här.