Lärande för arbetsliv och aktivt deltagande i samhälle NMR projekt 2017)

 

– projektuppgift:

 

Systematisera, synliggöra och förmedla modeller och innovativa vuxenpedagogiska lösningar som är inkluderande, bidrar till etablering i arbetslivet, främjar deltagande i vuxnas i lärande och civilsamhälle. Målgrupper – lärare, utbildningsorganisationer, ansvariga för planering av utbildning, beslutsfattare. Projektet är avslutat, rapport presenteras nedan. Resultat skall förmedlas under 2018.
Resultat skall förmedlas under 2018.

Dokumenter:

Prosjektbeskrivning
Inbjudan till Helsinki - "New Pedagogic Models"
Seminarium i Lund med "Reflection guide"
Seminar i Bergen
​​Projektrapport ” Inklusion og voksenlæring – for aktiv deltagelse i samfund og arbejdsliv”
Policy brief "Inklusion og voksenlæring - for aktiv deltagelse i samfund og arbejdsliv"