Lärande och interkulturella möten

 

Konferensen genomförs i samarbete mellan Nordiska Ministerådes projekt "Integration gennem voksen og efteruddannelse" - IVEU, koordinerat av Nationalt center for kompetenceudvikling, Mälardalens Högskolas projekt "Jämbredd" och NVL i Danmark och Sverige. Intentionen med konferensen är att organisera möten mellan praktiker och forskare som förhoppningsvis leder till en gemensam kunskapsproduktion. Nu finns mer information om medverkande, key-notes och de parallella seminarierna samt möjlighet att anmäla sitt deltagande. Än finns det platser kvar!.

Läs mer på Nordvux.net Kalender-sida.