Lärares professionella yrkeskunnande behöver få mer utrymme i betygssättningen.

I Skolverkets nya allmänna råd om betyg som gäller samtliga skolformer inklusive kommunal vuxenutbildning poängteras att betygssättning ska bygga på en allsidig utvärdering av all kunskap eleverna har visat.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

På så sätt blir betygen så rättvisande och likvärdiga som det är möjligt.

Betygssättning som i stor utsträckning bygger på automatiserade system riskerar att leda till betyg som inte återspeglar elevernas kunskaper. 

– Betygssättningen riskerar att bli en mekanisk avprickning som gör att elever inte får betyg som speglar deras kunskaper. Vi vill se en förflyttning av fokus i skolsverige till att lita på lärarnas professionella yrkeskunnande om bedömning och betygsättning säger Anna Westerholm avdelningschef på Skolverket.

I det allmänna rådet menar Skolverket att detaljerade bedömningsmatriser med formuleringar från ämnets kunskapskrav riskerar att leda till att undervisningen allt för mycket styrs av kunskapskraven och inte varje ämnes syfte och centrala innehåll.

Detaljerade matriser kan också leda till att ett litet bedömningsunderlag väger lika tungt som ett betydligt större bedömningsunderlag  

Läs mer her