Lärarkompetens och undervisningspraktik #Alfa14

Den 17 - 19 september 2014, Gullmarsstrands hotell och konferens, Fiskebäckskil, Bohuslän, Sverige.

 

Nordiska Alfarådet arrangerade i samarbete med Utbildningsdepartementet och Skolverket i Sverige en konferens för lärare, skolledare och andra med särskilt ansvar och intresse för utbildning i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska. Här hittar du resultat och presentationer från konferensen.

Mer från konferensen på twitter: #Alfa14
 

Resultat: