Lärarnas fortbildning avgörande för digitaliseringen av utbildningen

Elever och studerande med lärare som fått fortbildning i informations- och kommunikationsteknik använder IKT dubbelt så mycket som de som har en lärare som saknar fortbildning.

 
Lärare som har fått fortbildning förhåller sig också positivare till digitaliseringen.
Detta framgår av en undersökning som utbildningssektorns fackorganisation, OAJ, publicerat. OAJ efterlyser en nationell strategi för användningen va IKT inom undervisningssektorn och bindande kvalitetskriterier för alla utbildningsstadier.
Undersökningen gjordes hösten 2015 och 1515 lärare, rektorer och ledare deltog i den.