Lärarnas kompetens ska utvecklas under hela karriären

Ett utvecklingsprogram för lärarutbildningen överlämnades till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen den 13 oktober.

 
Sanni Grahn-Laasonen Sanni Grahn-Laasonen

Målet för utvecklingsprogrammet är att lärarnas kompetens utvecklas systematiskt under hela karriären. Kompetensutvecklingen ska vara kontinuerlig och målinriktad. Den ska basera sig på forskning och stödjas av nätverk och mentorskap.

Utvecklingsprogrammet lades fram av Lärarutbildningsforumet där ett hundratal medlemmar och sakkunniga deltagit i utvecklingsarbetet. Via brainstorming på webben deltog närmare tvåtusen sakkunniga, studerande och lärare i arbetet med utvecklingsprogrammet. 
 

Läs mera