Lärlingsanställning i gymnasieskolan

För att underlätta övergången från skola till arbetsliv föreslår Regeringen en ny anställningsform för elever i gymnasial lärlingsutbildning, gymnasielärlingsanställning. Tanken är att genom att knyta yrkesutbildningen närmare arbetsmarknaden kommer fler ungdomar att få chansen till jobb när de lämnar gymnasiet.

 
NVL: [Ny utgåva]

För alla lärlingar i gymnasieskolan ska det finnas ett utbildningskontrakt mellan elev, arbetsplats och skola. Arbetsgivaren kan redan i dag anställa lärlingar, men dagens regelverk är inte anpassat till att elevernas anställning är kopplad till en utbildning. Regeringen föreslår därför i en lagrådsremiss att en ny anställningsform införs för lärlingar, dvs. elever med ett utbildningskontrakt.
Den nya anställningsformen regleras i en särskild lag som ska träda ikraft den 1 juli 2014.

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/16834/a/227710

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se