Läs-, skriv- och räknesvårigheter

 

Läs-, skriv- och räknesvårigheter


Innsatte i Bergen fengsel: Leseferdigheter og lesevansker

Pilotundersøkelsen blant innsatte i Bergen fengsel viser at en stor del av deltakerne har vansker med grunnleggende leseferdigheter som faller innenfor kriteriet for spesifikke lesevansker. Det er en klar tendens til at de overrapporterer egne leseferdigheter.
Link

Innsatte i Bergen fengsel: Delrapport 2: Lesevaner, leseerfaringer og leseferdigheter

Rapporten viser at deltagerne leser mer i fengsel enn når de er ute i det frie liv. Forskerne mener at å øke lesingen vil være gunstig for utvikling av leseferdighetene.
www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=20345&amid=1779403

Utvecklingsprojekt 2005-2007

Undervisning och vägledning utifrån en identifiering av fångarnas inlärningssvårigheter
Presentation (pdf)


Foto: Magnus Fröderberg /norden.org
Foto: Magnus Fröderberg /norden.org