Lättlästa romaner behövs även för vuxna

 
Foto: Caroline Freiholtz Foto: Caroline Freiholtz

Vuxna med läs- och skrivsvårigheter tvingas ofta läsa barn- och ungdomsböcker när de språktränar. SFI-lärarna Sarah Andersson och Lars Lindqvist såg behovet av skönlitterära, lättlästa böcker som skildrar vuxna människors problem och relationer. Det resulterade i bokserien om Sjöbergs affär.

Sarah Andersson och Lars Lindqvist arbetar som SFI-lärare (svenska för invandrare) på en skola i Göteborg där många av de vuxna eleverna har låg eller ingen utbildningsbakgrund.

– Vi gör mycket eget läromaterial eftersom det är svårt att hitta material som passar och som vi tycker om att arbeta med. Jag och Lars började skriva skönlitterära böcker för våra elever eftersom vi är intresserade av skönlitteratur, berättar Sarah Andersson.

Deras berättelser kretsar runt en matvarubutik som heter Sjöbergs affär. Butiken ägs av Alexandra och vi får följa henne och de personer som arbetar där: Pekka, Fadi, Johan, Karolin och Helena.

För åtta år sedan, när Sarah och Lars började skriva böckerna, fanns det knappt alls några lättlästa skönlitterära böcker för vuxna. Det första förlag som läste manuset tackade nej.

– De sa att vi hade en för smal målgrupp och att det är svårt att få böckerna att gå runt ekonomiskt, berättar Sarah.

Sedan kom hon och Lars i kontakt med LL-förlaget, som är Sveriges största förlag inom lättlästa texter. LL-förlaget vänder sig till såväl invandrare som barn och vuxna med funktionsnedsättningar och läs- och skrivsvårigheter. Förlaget skriver också om litterära klassiker så att de blir mer lättlästa.

Idag har fler förstått att det trots allt finns en marknad för lättlästa vuxenböcker, och förutom LL-förlaget finns ytterligare några förlag för lättlästa böcker i Sverige. För en vuxen människa med lång livserfarenhet kan det kännas ganska ovärdigt att läsa en bok som vänder sig till små barn. Många vill läsa om sådant som är relevant för den fasen i livet där de befinner sig.

Bilder ökar förståelsen för texten

Först var hela berättelsen samlad i en tjock bok, men sedan delades berättelserna upp i flera mindre böcker på cirka 60 sidor vardera. Böckerna är illustrerade i svartvitt av Helena Davidsson Neppelberg.

– Varje SFI-lärare kan skriva under på att bilder ökar förståelsen för texten, att det hjälper att diskutera bilden i samband med texten. Helena Davidsson Neppelberg har en enkel stil med få detaljer som vi tyckte passade bra. Förlagan var illustrerad med fotografier, berättar Sarah Andersson.

Sarah och Lars skriver allt i boken tillsammans. Varje mening diskuteras noga.

– Ibland måste förståelsen gå före uttryck som låter mer litterära eller ”tjusiga”. I stället för att skriva ”jag håller med” skriver vi kanske ”jag tycker samma som du”. ”Håller med” är ett uttryck som kan ha många betydelser – håller av och hålla i. Vi får tänka igenom texten och inte skriva för mångbottnat, säger Sarah.

Böckerna har testats på eleverna

I andra fall valde de medvetet svårare ord och uttryck. Affären heter Sjöbergs affär för att ge läsarna möjlighet att träna på sje-ljud. Det finns vissa uttryck och ord som visserligen är svåra, men som kan vara bra att kunna eftersom de är så vanliga i svenskan, exempelvis ”till salu” och ”äldreboende”.

Förlagen som ger ut lättlästa böcker har riktlinjer för hur deras böcker bör skrivas. Det ska till exempel inte vara för många olika personer att hålla reda på, de ska innehålla rak kronologi och lätta synonymer. Eftersom Sarahs och Lars texter hade testats så många gånger på eleverna behövde böckerna ingen omfattande bearbetning när de skulle ges ut. Däremot fick en del bearbetningar göras i och med att manuset delades upp i flera kortare böcker.

– Vi ville berätta en skönlitterär historia som suger tag i läsaren. Många läroböcker är mer dokumentära, till exempel ”Anna tar ut hundra kronor i bankomaten, går till tandläkaren och väntar i väntrummet”. Men bara för att man är vuxen och inte har gått i skolan har man fortfarande lika mycket fantasi och känslor. Man kan relatera till mänskliga relationer och allmänmänskliga problem.

Normkritiskt perspektiv

Böckerna har ett normkritiskt perspektiv.

– Ingen är fri from normativt tänkande, men vi försöker att tänka på att alla inte är vita heterosexuella medelklassmänniskor. Ibland när Lars och jag skriver kommer vi på oss själva: ”nu gör vi det igen!”. Då får vi byta plats på karaktärer.

Några exempel på det normkritiska perspektivet är att Fadi är ensamstående pappa och att Alexandra lever tillsammans med en annan kvinna.

– Det har inte alls varit någon stor grej när våra elever har läst. En del sätter kanske in dem i en heterosexuell matris genom att förklara att de är ”bara vänner” eller systrar. Men de flesta har köpt det utan diskussion. Då har reaktionerna på att hunden sitter i knät på en människa i en fåtölj varit starkare. Det är väldigt nordiskt att ha sina husdjur inne i huset. Det blev en jätteintressant diskussion! säger Sarah Andersson.

Läs mer om alfabetisering och läskunnighet:

Läs mer om lättläst

Eldsjälar lyste upp mörka siffror om läskunnighet

Alfalärare – en alldeles särskild kompetens

Alfalärare berättar