Learning in the Workplace - Conference 2007

 

Learning in the Workplace

Konferansen Learning in the Workplace ble holdt I København dagene 23. og 24. mai 2007 av NVL’s Distanse gruppe, Fluid, Foreningen for fleksibel utdanning i Danmark, det danske ministerium for vitenskap, teknologi og utvikling i samarbeide med en rekke andre nordiske foreninger og prosjekter.

Målet med konferansen var å danne en arena hvor deltakerne kunne dele og formidle kunnskap. Knapt 150 fra hele Norden og Europa deltok i konferanse programmet. Programmet hadde tre horisontale temaer: Mobile læring, med eksampler om M-læring prosjekter og partnere, Lærings mål med diskusjoner og presentasjoner fra både akademisk og praktisk synsvinkel og arbeidsplassbasert læring med representanter og prosjekter fra vidt forskjellige bedrifter.
Besøk konferanse wikien med abstrakter, presentasjoner og videoklipp fra konferansen: http://distans.wetpaint.com/


The conference Learning in the Workplace was arranged in Copenhagen on the 23rd and 24th May 2007, by NVL in cooperation with the Danish Association for Flexible Learning (FLUID), the Danish Ministry of Science, Technology and Development and a range of Nordic associations and projects.

The purpose of the conference was to facilitate knowledge exchange and knowledge sharing between the participants from the Nordic countries, nearly 150 persons from all the Nordic countries and Europe took part in the conference program which had three horizontal themes: Mobile learning; with examples from M-Learning projects and partners; Learning Objects; with discussions and presentations from both an academic and a practical perspective, and Learning for Business; with representatives and cases from a wide range of companies.
More: http://distans.wetpaint.com/Läs Erica Sahlins artiklar från konferensen genom att klicka på länkarna till vänster.