Ledande ekonomer omvärderar den nordiska modellen

Den nordiska modellen fortsätter att vara ett attraktivt sätt att närma sig de ekonomiska och sociala utmaningar som skapas av global konkurrens, omvälvande teknologiska förändringar och en åldrande befolkning. Det konstaterar en rad erkända nordiska nationalekonomer i en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

 
Ledande ekonomer omvärderar den nordiska modellen Johannes Jansson/norden.org

Rapporten analyserar i ett brett perspektiv Nordens ekonomiska framgång och de faktorer som inverkar på ländernas ekonomi. De nordiska länderna är inte riktigt lika unika eller likartade som man ofta tror. Många andra länder uppvisar i dag likadan eller högre levnadsstandard, och flera av dem har lika höga offentliga utgifter och lika hög nivå på beskattningen som i Norden. De nordiska länderna har dock lyckats kombinera en hög genomsnittlig levnadsstandard, låga inkomstskillnader och låg fattigdomsnivå anmärkningsvärt väl.  

Läs mer...