Ledarforumsdagar och årsmöte 12-14 september 2013

 

FNV:s årliga ledarforumsdagar samt årsmöte har ägt rum 12-14 september i ett soligt och sensommarlikt Finland. Dagarna var förlagda till  konferens och kulturcentrum Hanaholmen strax utanför Helsingfors. Nedan finns ett referat över dagarna.

FNV är den nordiska sammanslutningen av studieförbund med likartad verksamhet/grundvärderingar. Syftet med FNV är att samla oss gentemot nordiska och europeiska folkbildningsarenor för att öka vårt genomslag. Studieförbundens struktur och organisation varierar mellan länderna. Medlemsorganisationer är  LOF (LOF:s landsorganisation), NETOP (Netvaerk for Oplysning), Danmark, MSL (Maaseudun Sivistysliitto/Landsbygdens bildningsförbund), SSC (Svenska studieförbundet (Svenska studiecentralen), VISIO (Vihreä Sivistys ja Opntokeskus/De grönas studieförbund), Finland ,SpS (Senterpartiets Studieforbund) i Norge samt SV studieförbundet Vuxenskolan från Sverige.

FNV anordnar traditionsenligt två dagars ledarforum, där tanken är att fokusera på en för medlemsorganisationernas gemensam aktuell fråga. Dels klargörs detta i verksamhetsplanen (som diskuteras på årsmötet), dels på det så kallade generalsekreterarmötet som hålls i januari/februari som är en halvårsavstämning med alla organisationernas generalsekreterare och styrelsen. För i år var fokus ungdomsfrågor, och Visio, som hade fått det finländska mandatet att förbereda ledarforum lade upp ett ambitiöst program.

Inledningsvis presenterades folkbildningen i Finland med de utmaningar de har. Rektor Björn Wallén, SSC, berättade om verksamheten med framför allt studiecentraler och ungdomsverkstäder. Genom statligt stöd kan de ungdomar som lämnar gymnasieskolan men som sedan inte skaffar sig annan sysselsättning fångas upp, för att erbjudas möjlighet att delta i ungdomsverkstäderna. Deras syfte är att genom olika individuellt stöd stötta ungdomarna till (åter)upptagna studier eller annan sysselsättning.

En av föreläsarna på ledarforum var Tommi Laitio, ungdomsdirektör för ungdomsarbetet i Helsingfors  med ca 600 000 invånare, varav målgruppen 10-17 år är 41 000 individer. För dessa finns 90 ungdomsgårdar, 400 ungdomsledare och en budget på 30 m€! ”Vad kan människor egentligen vara och bli? Vilka äkta möjligheter har dom?” Laitio citerade Martha Nussbaums ”Creating Capabilities – the Human Development Approach” och pratade om den ungdomsarbetets paradox som präglar arbetet där målgruppen både ska integreras och emanciperas.

En annan intressant föreläsare var  Niklas Wilhelmsson, justitieministeriet som talade om den reform Finland nu är på väg att sjösätta med reformer i såväl antalet kommuner som vad kommunerna ska göra. I den nya kommunallagen tittar man bl a på att lagstadga om ungdomsfullmäktige (som Helsingfors nu slutat med).

Efter en guidad busstur med vår utmärkta ciceron Ville Ylikhari runt Helsingfors besöktes på plats en av SSF:s ungdomsverkstäder – SVEPS – som befinner sig i gränsområdet mellan socialsektorns tjänster och den öppna utbildnings- och arbetsmarknaden inom offentliga sektorn.

Förutom all kunskap alla fick med sig under dagarna var det också en stor behållning att träffa alla kompetenta och trevliga folkbildningskollegor. Personliga utbyten av idéer ger mycket för alla att föra med sig hem till respektive organisation.

Årsmötet under lördagen avlöpte smidigt med bl a verksamhetsberättelsen för 2012 där FNV kan rapportera om ett lyckat avslutat projekt, som tagit fram en integrationshandbok (som presenterades i maj 2013). FNVs årliga folkbildningspris gick till Raija Lipasti som är verksamhetsledare för ett kvinnocenter i Åbo där hon framgångrikt  arbetar med kvinnor från utomnordiska länder. FNVs styrelseledamot Beatrice Östman tillika projektledare för FNVs Ny i Norden integrationsprojekt gav en fin resumé över de två år som projektet pågått. Ny i Norden avslutades 201-06-30. Per Paludan Hansen, Generalsekreterare för LOF och tillika ny Ordförande för EAEA, gav i sitt tal en bra bild över vad EAEA arbetar med och kopplat till folkbildningsarbetet i Norden.

Styrelsen har en ny verksamhetplan att följa och ser fram emot arbetet med FNV och för dess medlemsorganisationer. Nästa år är det Sveriges tur att ta hand om värdskapet vad gäller ledarforum och årsmöte.

Folkbildningshälsningar

Ann-Marie Winberg

Generalsekr.