Ledningsgrupp skall förbereda en totalreform av den yrkesinriktade vuxenutbildningen