Legitimation för lärare och förskollärare

 

I en särskild förordning regleras behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. Förordningen träder i kraft 1 juli 2011. Till förordningen: Riksdagen.se

På regeringens webb finns frågor och svar kring behörighet och lärarlegitimation
Läs mer: http://regeringen.se/sb/d/13737

Skolverket har uppdraget att handlägga legitimationsfrågor och har nyligen fattat beslut om
vilken kompetens nyutbildade lärare och förskollärare ska ha för att få lärarlegitimation. Föreskrifterna anger vilka förmågor lärare ska uppvisa under den ettåriga introduktionsperiod som nyutbildade måste genomgå.
Läs mer: www.skolverket.se/sb/d/4387/a/25084