Leikskólaátakið

 
Á næstu þremur árum munu 13.500 manns sem vinna í leikskólum njóta átaksverkefnis um endurmenntun þeirra sem starfa í leiksskólum, Leikskólaátaksins. Með endurmenntuninni á að bæta tækifæri barna til þess að þróa málþroska og stærðfræðiþroska með því einstaklingsmiðuðu nálgun. Stjórnendur sem eru ábyrgir fyrir kennslufræði fá einnig tækifæri til þess að mennta sig til þess að fylgja verkefninu eftir og meta áhrif þess.
www.regeringen.se/sb/d/11251/a/123706