Leonardo da Vinci kvalitetspris 2012 utdelat

 

SKF Sverige AB har genomfört ett praktikprojekt där man gett 53 studerande på SKF:s egen yrkesutbildning möjlighet till utlandspraktik inom företagets industrikoncern i Europa.
Föreningen Furuboda i Åhus får kvalitetspriset för projektet Youth 4 Move, där tio gymnasieungdomar, varav några i behov av särskilt stöd, gjort fyra veckors praktik i Tyskland.
Sveriges vägledarförening har genomfört ett projekt där sexton studie- och yrkesvägledare i Sverige åkt på erfarenhetsutbyten till andra länder i Europa. De har också tagit emot 20 studie- och yrkesvägledare från andra länder.
De tre vinnande organisationerna får närmare 20 000 kronor vardera att använda för att sprida resultaten från sina projekt.

Läs mer på Programkontoret.se.