Lese og skriveferdigheter for nordisk arbeidsliv

 
På grunnlag av erfaringene har prosjektgruppen, som bare har danske og norske representanter, forsøkt å sette opp noen anbefalinger og frarådninger. Prosjektets hjemmeside er nå lansert: www.statvoks.no/lena/
Prosjektet avsluttes med en konferanse på Vox 27. – 28. september, og vi håper å vinne fram med en søknad om fortsettelse av arbeidet i en bredere nordisk sammenheng. Vox har koordinert prosjektet og kontaktpersoner er Kari H. A. Letrud – kari.letrud(ät)vox.no og Jan Sørlie – jan.sorlie(ät)vox.no