Leva hela livet

 

Cecilia Bjursell och Svante Hultman är redaktörer och boken är ett resultat av arbetet i nätverksgruppen ActivAge vid Högskolan i Jönköping. Nätverket består av Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation, Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan och Qulturum, Landstinget.
Encell är ett nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, inrättat på initiativ av regeringen. Encell har stiftelsen Högskolan i Jönköping som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation. Encell är ett av åtta nationella resurscentrum i Sverige.

Läs mer om nätverket på www.activage.se
Läs mer om Encell: www.encell.se
Länk till boken: www.ssmab.se/shop/product.asp?cat=95&prod=