Leva och lära demokrati

 
Europeiska kommissionens vice ordförande Margot Wallströms Plan D står för dialog, debatt och demokrati. Europeiska kommissionens vice ordförande Margot Wallströms Plan D står för dialog, debatt och demokrati.

Leva och lära demokrati

Så kan man översätta devisen för det Europeiska året för medborgarskap genom utbildning 2005 – European Year of Citizenship Through Education. Det är en del av unionens övergripande satsning på aktivt medborgarskap.
Lanserat i slutet av 2004 i Bulgarien understyrker valet av tema att utbildning i alla dess former sett ur ett livslångt perspektiv krävs för att skapa och upprätthålla en demokrati. Det kan bara göras av aktiva och kunniga medborgare. Demokrati ska läras och upplevas på vardagsbasis och för att kunna växa.

Vilken bäring har då detta för vuxnas lärande?

Tanken med att proklamera detta temaår är förstås att alla utbildningsinriktningar ska stimuleras att lyfta fram hur man lever och lär demokrati. Och då inte bara i samhällskunskapsundervisningen. Man vill uppmana till att diskussioner om olika samhällsfrågor kommer in med hjälp av nya metoder. Här kan IKT (informations- och kommunikationstekniken) spela en stor roll.
Någon som lever som hon lär är Europeiska kommissionens vice ordförande Margot Wallström. Hon driver en egen blog som varje dag besöks av 3 000 personer. Där tar hon upp olika händelser och företeelser till diskussion. Den har utvecklats till en mycket intressant dialog. Särskilt i samband med nej-svaren i folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna hettade det till rejält.

Plan D

Resultatet av folkomröstningarna och inslag och tonfall i den efterföljande debatten både i och utanför bloggen resulterade i Wallströms omtalade Plan D. D står för dialog, debatt och demokrati. Den alternativa planen för att fortsätta med det europeiska integrationsarbetet ska bygga på aktiv kommunikation med ett tydligt underifrånperspektiv och tvåvägskommunikation med hjälp av olika sorters redskap och metoder. Särskilt viktigt är det att civila samhället –frivilligorganisationerna och föreningarna utanför statsapparaten – engagerar sig i Plan D. I detta syfte har flera inbjudningar att komma in med projektförslag gjorts.

Projektstöd till turkiska invandrarkvinnor

Några som fått projektstöd är Studieförbundet vuxenskolan, Kungsholmen/Norrmalm i Stockholm. Projektet benämns Aktivt medborgarskap för turkiska invandrarkvinnor. Ett tjugotal kvinnor har träffats regelbundet för att gå igenom unionens uppbyggnad och har även jämfört med det svenska respektive det turkiska samhällssystemet. När nu det 12 månader långa projektet går mot sitt slut i december kommer kvinnorna att diskutera ny insikter och åsikter via internet med medsystrar från de turkiska invandrarmiljöerna i några andra europeiska länder. De kvinnor som deltagit i Stockholm har i regel god skolbakgrund, berättar föreläsaren Solveig Staffas. De vill jämföra och dra slutsatser om invandrares villkor på en rad områden. Jämställdhetsfrågor kommer in i bilden men även övriga skillnaderna i medborgerliga rättigheter för invandrare i olika länder i unionen.
Trots den lilla summan pengar vi fått för projektet - 30.420 euro - var ansökan mycket tidskrävande. Det skulle mycket formalia men förvånansvärt lite kort projektbeskrivning, säger Vuxenskolans verksamhetsansvarig Åsa Östanskog.


Transparency initiative

Samtidigt med Plan D måste de europeiska institutionerna börja rannsaka sig själva. Byråkratin måste bekämpas och bland andra måste de ointagliga och sekretessbelagda generaldirektoraten bli offentliga och genomskinliga. Det handlar det s k Genomskinlighetsinitiativet – kommissionens egen städning inåt.

text: Erica Sahlin
Margot Wallströms blogg, hennes anförande om Plan D mm finns att läsa på hennes hemsida http://weblog.jrc.cec.eu.int/page/wallstrom/ Margot W kommer att medverka i en intervju i kommande nummer av DialogWeb och ni som tycker att det är intressant att bidra till att angelägna frågor ställs i den intervjun kan gå in på vårt FORUM här uppe till höger och bidra i diskussionen.

Vilken bäring har då detta för vuxnas lärande?

Plan D

Projektstöd till turkiska invandrarkvinnor

Transparency initiative