Lever så lenge som lærer!

 

Målet for møtet var å presentere den andre rapporten NVL nettverket Older Workers in the Nordic countries (OWN) har gitt ut. Over 30 personer, folk i alle aldrer, deltok, representanter fra arbeidslivet, organisasjoner, bedrifter og opplæringsinstitusjoner. Kristrún Ísaksdóttir, ny islandsk medlem í Nordisk ministerråds styrgruppe for voksnes læring (SVL) åpnet møtet. Bernharður Guðmundsson, Islands representant i OWN nettverket presenterte nettverkets arbeide og den nye rapporten. Sigrún Jóhannesdóttir ga en forelesning om gruppen eldre i arbeidslivet og hvordan de lærer og lever. Etter presentasjonene arbeidet deltakerne i grupper på forslag om hvordan arbeidet kan føres videre, strategier forbedres for å gjøre det nemmere for folk å utdanne seg og arbeide under livets senere del. 

Les mer: www.frae.is/frettir/nr/347/