Liikunta ja täydennyskoulutus pidentävät työuraa

 
Suositukset muotoiltiin työtä ja työkykyä käsiteltävässä tutkijaseminaarissa, jonka järjesti Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA). Seminaari järjestettiin tanskalaisessa työympäristön tutkimuslaitoksessa (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø).
Lisää aiheesta (norjaksi): www.absentia.no/article.aspx?articleID=2279