Lik lønn for arbeid av lik verdi

 

Tiltakene som foreslås i stortingsmeldingen er i korte trekk:
• En effektiv oppfølging av retten til lik lønn for arbeid av lik verdi
• Å legge til rette for mer likestilte foreldre
• Sikre bedre kjønnsbalanse i utdanning og arbeid
• En styrket innsats mot ufrivillig deltid
Likestillingsloven § 5 fastslår at kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Det fremgår av bestemmelsen at lønnen skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn uten hensyn til kjønn. Hvordan skal prinsippet om likelønn nærmere forstås, og hvordan avgjør man om arbeid er ”av lik verdi”?

Les mer på: Hsh-org.no og Regjeringen.no