Like muligheter beriker alle

I sin åpningstale på et felles årsmøte i NVL og Arbeidslivets opplæringssenter la en ny minister for voksnes læring, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, vekt på at like muligheter til utdanning, samt fleksibelt og variert arbeid som gjør at en stor og mangfoldig gruppe mennesker kan være aktiv på arbeidsmarkedet, kommer alle til gode, enkeltpersoner, virksomheter og samfunnet.

 
 Like muligheter beriker alle Foto: Sigrún  Magnúsdóttir

Under overskriften „La oss ta neste skritt - samarbeid om tydelig kompetansestrategi“ var årsmøtets hovedformål å synliggjøre hvor viktig omfattende samarbeid mellom arbeidsliv og utdanning er for utviklingen av nasjonens kompetansestrategi.

Ny regjering på Island

Islands nye koalisjonsregjering ble klar i desember 2021. I slutten av januar vedtok Alltinget arbeidsfordelingen mellom i alt 12 departementer. Bare statsministeren, finansdepartementet og helsedepartementet har uendrede roller og oppgaver. Det blir flere endringer for alle øvrige departementer.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson Guðmundur Ingi Guðbrandsson, fra Venstre-Grønne, får ansvaret for det nordiske samarbeidet i den nye regjeringen.

Katrín Jakobsdóttir står i spissen for en regjering bestående av partiet Venstre-Grønne, Selvstendighetspartiet og Fremskrittspartiet. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, fra Venstre-Grønne, får ansvaret for det nordiske samarbeidet i den nye regjeringen. Han var miljøminister i den forrige regjeringen, men blir nå arbeidslivs- og sosialminister. Det er ikke bare et nytt departement han tar over men også flere nye emneområder bl.a. fordi voksenopplæring flyttes fra utdanningsdepartementet til sosial- og arbeidsmarkedsdepartementet i den nye regjeringen.

- Læs også artiklen «Yrkesopplæring med fagbrev».

Voksnes læring i nytt departement

I anledning av 20 års jubileumsårsmøte som Arbeidslivets opplæringssenter og NVL arrangerte under overskriften La oss ta neste skritt, samarbeid om tydelig kompetansestrategi den 3. februar 2022, sa statsråd Guðmundur Ingi:

Arbeidslivets opplæringssenter

 

Opprettelsen av Arbeidslivets opplæringssenter kom som et resultat av trepartssamarbeid i forbindelse med et lønnsoppgjør. Hovedformålet med virksomheten er å gi folk på arbeidsmarkedet, som ikke har fullført utdanning på videregående skoles nivå, mulighet til å skaffe seg utdanning eller å styrke sin posisjon på arbeidsmarkedet.

Senteret har vært vert for NVL på Island siden NVL ble opprettet 1. januar 2005

- I moderne samfunn som preges av raske teknologiske og samfunnsmessige forandringer som vi opplever er det uhyre viktig å styrke kunnskap og kompetanse, sikre likestilling, like muligheter og bekjempe ulike sosiale vilkår eller det som ofte kalles rettferdig omstilling. Det er derfor klart at voksnes læring og kompetanseutvikling gjelder ikke kun arbeidslivet, men også sosiale interesser, sa Guðmundur Ingi Guðbrandsson, minister for sosial- og arbeidsmarkedsdepartementet.

- Læs også artiklen «Islands Digitale kompetanseklynge».

Lov om voksnes læring skal revideres

- I departementet ser vi frem til å ta fatt på utfordringer og muligheter forbundet med utviklingen av forslag til ny lov om voksenopplæring.

Erfaringen viser at systemet kunne være klarere når det gjelder forskjellig utdanning og kompetanseutvikling for å møte omfattende og raske forandringer på arbeidsmarkedet, sa Guðmundur Ingi og fortsatte: Det er vår felles oppgave å sørge for at systemet fungerer, å passe på at det ikke stagnerer.

  

Det er gjensidig forståelse mellom utdanningsaktører og arbeidsmarkedets parter at systemet skal forenkles og bevilgninger være målrettet for å sikre variert utdanning og trening for å imøtekomme forandringer i samfunnet blant annet på grunn av klimaforandringer.

- I regjeringsgrunnlaget står at lov om voksenopplæring skal revideres i utstrakt samarbeid mellom utdanningsaktører og arbeidslivets parter. Det er gjensidig forståelse for at systemet skal forenkles og bevilgninger være målrettet for å sikre variert utdanning og trening som imøtekommer forandringer i samfunnet, blant annet på grunn av klimaforandringer,

- I de siste månedene har finansdepartementet i samarbeid med utdanningsdepartementet revurdert utgifter til voksenopplæring. Jeg forventer at dette arbeide vil gi oss mulighet til å oppnå enda bedre resultater i fremtiden, sa Guðmundur Ingi Guðbrandsson minister for sosial- og arbeidsmarkedsdepartementet til slutt med ønske om godt samarbeid.

Opptak av årsmøtet kan sees på Arbeidslivets opplæringssenters YouTubeside