Likvärdig utbildning för vuxna med funktionsnedsättning

 

Vuxenutbildning är för många en andra chans, särskilt för dem som utreds och får diagnoser som vuxna. Dessutom finns personer som på olika sätt skadas som vuxna och som måste börja om igen.
För att undersöka likvärdigheten i vuxenutbildningen genomförde myndigheten ett projekt under 2011. Linköpings universitet fick i uppdrag att undersöka om vuxna med funktionsnedsättning har samma möjligheter att utbilda sig som andra. Och om de inte har det, vilka är då problemen? I slutet av rapporten finns också ett antal förslag till förbättringar.

Läs mer på Spsm.se