Lis är en levande länk mellan skärgården och karriärmöjligheterna

 

- Vad gäller vägledning så handlar det för vår del i skärgården mest om företagsutveckling och kompetensförhöjning, berättar Lis.
Skärgårdsborna tar kontakt med henne på skärgårdskontoret i Sonboda gamla skola. Där sitter hon när hon inte är på vift i sina andra kommuner Sottunga och Kökar eller någon annanstans på eller utanför Åland för att träffa sin kollega Camilla Wahlsten eller övriga kontakter i de nätverk hon är delaktig i.

Utveckla eller nya bisysslor

- En del vill ändra eller utvidga verksamheten i företaget medan andra vill bygga på sin utbildning eller starta upp en bisyssla. Vissa vill bara hitta möjligheter för att kunna bo i skärgården. Jag hjälper dem att bolla idéer och få kontakt med rätta personer som kan hjälpa dem vidare i utvecklingen. Ibland handlar det också om att skapa nya nätverk mellan människor eller integrera invandrare med annan språkbakgrund i arbetslivet, säger Lis.

En levande länk

Det kan gälla att leda någon vidare till en läroavtalsutbildning, förena kontakt till handelskammaren för ombildandet av en småskalig verksamhet till ett bolag med anställda, stödja personer att förverkliga goda idéer eller leda dem till att först värva tillräckliga kunskaper inom området, innan de kör igång med den nya verksamheten.
- Mig vågar de ta kontakt med eftersom jag lever nära dem i skärgården. De får en puff in i utvecklingsprocessen och stöd att ta sig vidare. Med praktiska råd och kontakter slussar jag dem vidare till professionella personer inom respektive område. De kanske inte ensamma vågar ge sig in på det okända eller inte vet var de skall finna den hjälp de behöver. Jag följer också upp hur det går för dem, berättar Lis.

Flexibla mångsysslare

I skärgården är mångsyssleri vanligt. Många är flexibla och vana att anpassa sig efter omständigheterna i skärgården. Man tar ett jobb som finns eller skapar själv sin syssla utgående från den verklighet som står till buds. Att avancera inom arbetsplatsen är sällan möjligt utan det gäller att utveckla befintlig verksamhet eller komplettera den med annan.
Merkonom Maria Svedmark jobbar deltid som löneräknare i Föglö kommun. I somras började hon driva en grillvagn som bisyssla och komplement till kontorsjobbet. Lis hjälpte henne att förverkliga idéerna, gav henne rådgivning om prissättning, inköp och försäljning samt slussade henne vidare till rätt personer inom andra relevanta områden för verksamheten.

Nätverk och tillgängligt stöd

Lis och kollegan Camilla har ett brett kontaktnät både i och utanför skärgården och är bland annat medlemmar eller aktiva i olika organisationer som Ålands turistförbund, Projekt Kvalitet i Service & Värdskap, Ålands lantbrukscentrum, Ålands företagarförening, Projektet Arbeta och bo på Åland, Baltic Sea och nätverket för skärgårdsutvecklare. Det blir mycket resor men det är det värt.
- Nätverk är ovärderliga. Viktigt som mellanhand är också att vara lätt tillgänglig, flexibel med mötes tider och att bara finnas till som stöd bredvid personerna i processen, säger Lis.
Distansvägledning över Internet är ett bra komplement men många gånger har folk svårt att ta sig genom all information och hitta det efterfrågade. De vill gärna ställa frågor till eller diskutera med någon levande person. Personer i åldern 30+ kan ofta använda specifika datorprogram men har inte lärt sig att gallra i informationsflödet på nätet.

Länk
www.foretagsam-skargard.net/projekt.html


Projekt Företagsam Skärgård startade år 1998 och är de åländska skärgårdskommunernas gemensamma utvecklingsprojekt. Samarbetspartner är bland annat projektet Arbeta och Bo på Åland, som drivs av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Projektet har under sin senaste period delfinansieras av EUs och Ålands mål 2 program men den sista mars upphör projektet och verksamheten drivs vidare i föreningsform. Basverksamheten syftar till att stöda företagare (främst mikroföretagare) i skärgården i deras utvecklingssträvanden. De två projektledarna, som ansvarar varsin del av skärgården (norra respektive södra skärgården), tillhandahåller rådgivning, främjar kompetenshöjning och företagsamhet samt informerar om och gynnar inflyttning till skärgården.