Lisää EQF/NQF -viitekehystyöhön liittyviä ehdotuksia

 

Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmästä vastaava virasto luovutti hiljattain maan hallitukselle kaksi selontekoa asiasta. Toisen aiheena on maahanmuuttajien ruotsinopetuksen sijoittaminen viitekehykseen, toisessa käsitellään Ruotsin julkisen koulutusjärjestelmän ulkopuolisia tutkintoja.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): HTML