Lisää aikuisten oppimisen yhteistyötä, uusi palvelusopimus työelämän koulutuskeskukselle

 

Sopimuksen osapuolet aikovat työskennellä määrätietoisesti vähentääkseen pelkän peruskoulun suorittaneiden osuuden työvoimasta niin, että  vuonna 2020 se on enintään 10 %. Tavoitteen saavuttamiseksi aikuisten oppimista tuetaan. Uusi laki aikuisten oppimisesta tuli voimaan 1. lokakuuta tänä vuonna. Osapuolet sopivat myös, että aikuisopintojen hyväksilukeminen toisen asteen opinnoissa on varmistettava ja että halukkaille on järjestettävä mahdollisuus täydennyskoulutukseen.
Samassa yhteydessä työelämän koulutuskeskus FA ja opetus- ja kulttuuriministeriö allekirjoittivat myös uuden palvelusopimuksen aikuiskoulutusalan palveluista. Uuden aikuisten oppimista koskevan lain perusteella sopimuksessa FA:n vastuulle siirtyy useita uusia tehtäviä.

Julistus ja palvelusopimus (islanniksi) osoitteesta:
www.frae.is/um-fa/thjonustusamningar/