Lisää maahanmuuttajia ammattikorkeakoulutukseen

 

Ammattikorkeakouluvirastolle on nyt annettu tehtäväksi toteuttaa tiedotuskampanjoita, joilla pyritään levittämään tietoa ammattikorkeakoulutuksista ja lisäämään maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osuutta.

Lue lisää (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/14065/a/161977