Lisää pysyviä opiskelupaikkoja Yrkeshögskolan-koulutukseen

 

Hallitus aikoo varata 150 miljoonaa kruunua 2500 korkea-asteen ammattiopiskelupaikan rahoittamiseen vuodelle 2016.

Hallitus katsoo, että viime vuosien epätasainen päätöksenteko on tehnyt Yrkeshögskolan-ammattikorkeakoulutuksen pitkäjänteisestä suunnittelusta vaikeaa. Tilannetta halutaan korjata, ja siksi hallitus katsoo pysyvien opiskelupaikkojen olevan tärkeitä. Hallitus ehdottaa, että osaamistason nostamisen puitteissa tehdään panostuksia myös vuosille 2017–2019 siten, että opiskelupaikkojen kokonaismääräksi tulee 30 000. Hallituksen kokonaisesitykseen sisältyy myös lisää opiskelupaikkoja kunnalliseen aikuiskoulutukseen, kansanopistoihin ja korkeakouluihin. Lisäksi vuon­na 2015 aloitettua julkisen sektorin harjoittelupaikkapanostusta jatketaan vuonna 2016.

Lue lisää aiheesta (ruotsiksi)