Lisää työllistymisreittejä nuorille

 

Hallituksen budjettiesitykseen sisältyy nuorisopaketti, jonka suuruus on 2,2 miljardia Ruotsin kruunua vuodelle 2013 ja 2,4 miljardia vuodelle 2014.  Kaikkiaan nuorisopaketin suuruus on 8,1 miljardia kruunua jaettuna vuosille  2013 –2016. Oppilaitosten ja työelämän yhteyksien vahvistamiseksi panostetaan lisää oppisopimuskoulutukseen ja toisen asteen ammattikoulutukseen. Taloustaantuman vuoksi hallitus ehdottaa koulutuspaikkojen lisäämistä esim. ammatilliseen aikuiskoulutukseen ja aikuisten oppisopimuskoulutukseen.

Lue lisää (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/15643/a/198265