Lisää ulkomaalaisia opiskelijoita halutaan suomalaisiin korkeakouluihin

Vuonna 2025 suomalaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa tulisi olla tutkintoa suorittavia ulkomaisia opiskelijoita vähintään 60 000, kun nykyisellään heitä on noin 20 000.

 
NVL: 10/2013 NVL Uutisia

Tällaisen tavoitteen esitti selvitysryhmä, joka on asetttu laatimaan toimenpideohjelma koulutusviennin edistämiseksi. Selvitysryhmä rajasi tarkastelunsa korkeakoulutukseen, mutta valtaosa ehdotuksista on sovellettavissa myös ammatilliseen koulutukseen. Toimenpideohjelman mukaan koulutusviennistä voidaan tehdä kannattavaa liiketoimintaa.

Lisää aiheesta: www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2013/koulutusvienti.html

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi