Lisää yhteistyötä tarvitaan ohjauspalveluiden parantamiseksi

 

Ohjauspalveluiden maanlaajuisen kehittämistyön tulosten levittäminen on ollut hidasta, ja ne ovat usein jääneet paikallisiksi erillisratkaisuiksi. Tämä käy ilmi tuloksellisuustarkastuskertomuksesta, jossa on tarkasteltu opinto- ja uraohjauspalveluita sekä maanlaajuisesti että paikallistasolla. Tarkastuskertomuksen on laatinut Valtiontalouden tarkastusvirasto. Viraston mukaan ohjausalasta vastaavien ministeriöiden – opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön – tulisi kehittää ja tehostaa yhteistyötään. Lisäksi tarvitaan koko ohjauksen kentän kattava valtakunnallinen arviointi, jonka avulla voidaan luoda kokonaiskuva eri sektorien tarjoamista ohjauspalveluista.

Lue lisää tarkastusviraston kannanotoista ja suosituksista

Koko tarkastuskertomus: https://www.vtv.fi/files/4701/05_2015_Yhteistyo_opintojen_ohjauksessa_ja_uraohjauksessa.pdf