Lisäpanostuksia korkeakoulutukseen ja osaamiseen

Norjan osaamisministeriö aikoo panostaa lisää korkeakoulutukseen ja osaamiseen uudessa tutkimusta ja korkeakoulutusta koskevassa pitkän aikavälin suunnitelmassaan. Suunnitelman laatiminen alkaa vuonna 2022, ja sen on määrä valmistua vuonna 2023.

 

Suunnitelmaa koskevassa lausunnossaan Norjan korkeakoulutus- ja osaamisvirasto on painottanut, että koulutuksella ja osaamisella tulee olla keskeisempi asema uudessa suunnitelmassa kuin sillä on nykyisessä.

Viraston johtajan Sveinung Skulen mukaan tarvitaan myös tiiviimpiä yhteyksiä tutkimuksen, innovoinnin ja koulutuksen välille sekä lisää poikkihallinnollista yhteistyötä.

Osaamisministeriön uutta suunnitelmaa koskevassa lausunnossaan virasto painottaa, että lisäpanostuksille on tarvetta ammatillisessa korkeakoulutuksessa, hoito- ja hoiva-alalla, IKT-osaamisen, jatkokoulutuksen sekä poikkitieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen aloilla.

Lue lisää aiheesta (norjaksi)

Korkeakoulutus- ja osaamisviraston viisi pääviestiä:

Meitä kohtaavat monimutkaiset yhteiskunnalliset haasteet edellyttävät sopeutumista mikro-, meso- ja makrotasoilla. Niinpä uudessa pitkän aikavälin suunnitelmassa on panostettava seuraaviin asioihin:

  • Koulutuksen ja osaamisen kehittämisen tulee olla laadukasta ja tarkoituksenmukaista.
  • Elinikäinen oppiminen jatkuu koko elämän. Siksi sekä korkeakoulusektorin että hallinnon tulee tuoda jatkuvasti saataville joustavaa koulutustarjontaa, joka lisää osaamista työelämässä ja muussa yhteiskunnassa.
  • Digitalisaatio antaa mahdollisuuksia tiedon luomiseen, uusiin yhteistyömuotoihin ja työtapoihin. Siksi huomispäivän työntekijöillä on oltava hyvät digitaaliset taidot ja teknologiaosaaminen. Tutkimuksen ja korkeakoulutuksen on kuljettava eturivissä.
  • Kansainvälistyminen ja globaali yhteistyö ovat keskeisiä sekä korkeakoulutuksessa että kestävyyteen ja vihreään siirtymään liittyvien haasteiden ratkaisemisessa.
  • Opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti omaan oppimiseensa ja hänelle tulee antaa tilaisuuksia tehdä yhteistyötä tutkimus- ja innovaatioalan ammattilaisten kanssa.