Lisäpanostus aikuisten osaamisen arviointiin

 

Uusi aiemmin hankitun osaamisen arviointiin liittyvässä raportissa mainitaan joukko esteitä, joiden vuoksi asiaa koskevat sopimukset eivät vielä ole vaikuttaneet toivotusti. Vuonna 2012 käynnistetään useita konkreettisia toimia: aikuiskoulutuskeskusten kehityssopimuksissa osaamisen arviointi on nostettu painopistealueeksi, oppilaitosten ohjausta lisätään ja kehityshankkeisiin suunnataan varoja.

Lisää aiheesta Tanskan lapsi- ja opetusasioiden ministeriön sivuilta (tanskaksi): Uvm.dk
Ministeriön alaisen työryhmän raportti (tanskaksi): Uvm.dk