Lisärahoitusta ammattikorkeakoululle ja toisen asteen ammatilliselle aikuiskoulutukselle

 
Vuosina 2009–2011 ammattikorkeakoulupaikkoja lisätään yhteensä 4000:lla. Aikuisten toisen asteen ammattikoulutukseen (lukiokoulun ammattilinjat) tulee vuosina 2009–2011 yhteensä 8700 lisäpaikkaa. Paikkoja lisätään eri koulutusohjelmiin työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti. Osa lisärahoituksesta suunnataan ammattikoulutusohjelmiin sisältyvään ruotsinopetukseen.
Vuosina 2009–2010 yli 25-vuotiaat, joilta puuttuu toisen asteen tutkinto, saavat korkeampaa opintotukea. Tällä pyritään lisäämään ammatilliseen toisen asteen aikuiskoulutukseen hakevien määrää
www.regeringen.se/content/1/c6/11/70/36/d1380200.pdf