Lisäystä aikuiskoulutuksen määrärahoihin

 

Koulutuksen järjestäjille myönnettävillä opintosetelityyppisillä avustuksilla helpotetaan vailla ammatillista tutkintoa olevien aikuisten mahdollisuuksia suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinto vuodesta 2011 lukien.
Opetushenkilökunnan mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen kehittämiseen parannetaan jatkamalla Osaava-täydennyskoulutusohjelman toteutusta.

www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2010/09/budjetti.html?lang=sv&extra_locale=fi