Livslang læring 2008-2016

Kvinner har lenge vært i flertall på Norges universiteter og høyskoler.

 

Resultater fra Lærevilkårsmonitoren viser at de også tar betydelig mer formell videreutdanning enn menn. Det fremkommer av Læringsvilkårsmonitoren 2016 som ble lagt fram da Vox feiret sitt 15-årsjubileum i oktober.

Läs mer