Livslang læring i fokus på Arendalsuka i Norge

Livslang læring toppet debattene og var tema på rundt 200 av de totalt 1 200 arrangementene under Arendalsuka, 12.-17. august i år.

 
Arendalsuka, foto: Mona Hauglid Arendalsuka, foto: Mona Hauglid

Blant spørsmålene som ble debattert var blant annet om livslang læring er den neste store reformen i Universitets- og høgskolesektoren og hvilken omstilling universiteter og høgskoler må gjennom for å se på utdanning i et livslangt perspektiv.

Utgangspunktet var blant annet den nye offentlige utredningen NOU 2019:12: «Lærekraftig utvikling», der Markussen-utvalget foreslår at Norge investerer mer og bredere i livslang læring. 

Flere av de over 50 foreslåtte tiltakene fra NOU’en ble belyst: 

- Statens Lånekasse for utdanning deltok i debatt om hvordan livslang læring skal finansieres, sammen med Sigrid Vågeng, direktør i Arbeids- og velferdsdirektoratet, Høyrepolitiker Mathilde Tybring-Gjedde og avdelingsdirektør Rune Foshaug i arbeidsgiverorganisasjonen Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

- Arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne arrangerte debatt med spørsmålet «Er universitetene og høgskolene rigget for at vi skal lære hele livet».

- Kompetanse Norges direktør Gina Lund innledet diskusjon om hvordan Norges behov for kompetanse skal dekkes i framtiden. Deltakerne var fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) arbeidsgiverorganisasjonen NHO og Universitetet i Oslo. 

- Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) stilte spørsmålet «Hvem vinner det akademiske karriereløpet?» i en debatt om universiteter og høgskoler får den kompetansen de trenger og om de klarer å konkurrere på det internasjonale arbeidsmarkedet for akademikere.

Kraftig økning i arrangementer

Med over 1 200 arrangementer i år, har det skjedd en enorm økning siden 2012, da Arendalsuka ble arrangert for første gang, med omkring 50 arrangementer. 

Fakta om Arendalsuka

- En årlig politisk møteplass som skal bidra til engasjement og interesse for politikk

- Foredrag, debatter og stands

- Gratis og åpen for alle

- Aktører innen politikk, samfunns- og næringsliv deltar

- Arendalsuka 2019 var den 8. Arendalsuka, med rundt 1 200 arrangementer, over 200 stands og 75 000 besøkende og over 300 pressefolk

- Tilsvarer den svenske «Almledalsveckan»