Livslang læring i norsk arbeidsliv

En rapport fra SSB

 

Halvparten av ansatte deltar i kurs og annen opplæring og 15 prosent deltar i formell opplæring.

Fakta om utdanning 2018, en publikasjon fra Statistisk sentralbyrå, gjengir nøkkeltall om utdanningen i Norge for året 2016.

Brosjyren gir også en klar oversikt over det norske utdanningssystemet i 2018.


Hent brosjyren her