Livslang læring er en politisk ambisjon

 

Realkompetansevurdering er inkluderende og alle bør ha mulighet til å lære livet gjennom. Disse mulighetene forsterkes ved at verdien av det praktiske vurderes på lik linje som det teoretiske, sa statsråd Tora Aasland nylig.

Les mer på: Vox.no